HACCP in de voedingssector

Of het nu gaat om de afkoeling van bereide maaltijden, het bufferen van chocoladebroodjes, of transport van gesneden vlees… het gaat om voeding en dus moeten de hygiënische omstandigheden en verwerkingscondities perfect onder controle zijn. Daarom is er een internationale normering uitgewerkt die garanties moet bieden voor een professionele verwerking van voedings- en aanverwante producten. Dat zijn de HACCP richtlijnen.

De 7 stappen in een veiligheidsanalyse van kritische beheerspunten (HACCP)

  1. Maak een inventaris van de potentiële gevaren en specificeer de reële gevaren.
  2. Analyseer de maatregelen waarmee je het gevaar, of beter, de veiligheid kan beheersen en definieer de kritische beheerspunten (Critical Control Points).
  3. Duid duidelijk de kritische grenzen aan van elk kritisch beheerspunt.
  4. Geef aan hoe de kritische beheerspunten bewaakt worden.
  5. Definieer de correctieve acties per kritisch beheerspunt. Correctieve acties kunnen gericht zijn op het product en op het proces. Ze zijn nodig als de controle aangeeft dat er tekortkomingen zijn. Correctieve acties leiden tot herstel van de veiligheidscondities.
  6. Organiseer verificaties, m.a.w. periodieke controles om na te gaan of de hele HACCP aanpak en de controle van elk beheersingspunt effectief werken en de veiligheid gegarandeerd is.
  7. Documenteer en registreer. Documentatie verwijst naar een duidelijke beschrijving van het opgezette systeem. Registratie betekent het verplicht vastleggen van specifieke onderdelen van de systeemuitvoering.

Terug